Doel

DOELEN van de VL.V.S

 

1° Stotteren bespreekbaar maken.

 

2° Kwaliteitsvolle therapieën toelichten.

 

3° Juiste wetenschappelijke info verstrekken aan belanghebbenden.

 

4° Een forum geven aan de mens die stottert.

 

5° Over de grenzen heen nieuwe therapieën evalueren en promoten.

 

6° Een spreekbuis zijn tegen discriminerend gedrag.

 

7° Discussieforums opstarten.

 

8° Betere terugbetaling van de mutualiteiten voor de stotterende mens.

 

9° De naam stottertherapeut(e) beschermen tegen misbruik.

 

10° Een aanspreekpunt zijn voor de stotterende mens met al zijn/haar vragen.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved